فلسفه

١۴ محصول

فیلتر جستجوی محصولات

سایت۲5
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
۵۶٠٠
تومان
7000 تومان
دقيق نيست بگوييم تصوير سينماتوگرافيك در زمان حال است
kalamat2
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
۵۶٠٠
تومان
7000 تومان
تراکت‌ها، پوسترها، بولتن‌ها؛ کلمات خيابانی، کلمات بی پايان.
MANA-CHAP3
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
١٢٠٠٠
تومان
15000 تومان
معنای زندگی راه‌حلی برای یک مسئله نیست، بلکه زیستن به شیوه‌ای معین است.
Baan-Pub-The-weight-of-things-Cover-چاپ-سوم
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
١٩٢٠٠
تومان
24000 تومان
هیچ‌چیز تا ابد برجای نمی‌ماند...
sardi front
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
١٢٠٠٠
تومان
15000 تومان
ژیل دلوز دراین کتاب آن‌چه تاکنون با نام سادومازخسیم تحت عنوان یک اختلال مورد بررسی قرار گرفته را به چالش می‌کشد.
falsafe1
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
١٢٨٠٠
تومان
16000 تومان
«فلسفهٔ هنر از دیدگاه مارکس» به‌خاطر نوآوری در روش و شیوة تحقیق در رویکرد به موضوع زیبایی‌شناسی مارکس از اصالت و برجستگی خاصی برخوردار است.
Shahriyar-roo
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
١۶٠٠٠
تومان
20000 تومان
آلن اِس. وايس، نويسنده‌ی كتاب، به گفته‌ی خودش يک اشتراوسی است...
Essays-Critical-&-Clinical-Cover-_-art-چاپ-دوم
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
٢٨٠٠٠
تومان
35000 تومان
از خلال واژه‌ها، از میان واژه‌هاست که می‌توانیم ببینیم و بشنویم...
fokochap2
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
٢١۶٠٠
تومان
27000 تومان
رویکرد تيموتی اُلیری در انديشيدن به قدرت ادبيات با ياری‌گرفتن از مفهوم كم‌و‌بيش مغفول‌مانده‌ی «تجربه» در آثار فوكو، منحصر‌به‌فرد است.
theatricality-_-art-چاپ-دوم
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
١۶٠٠٠
تومان
20000 تومان
نمی‌توان به تئاتر اندیشید جز با کلنجار رفتن با وجه صفتی آن
Postmodern-roo
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
٣١٢٠٠
تومان
39000 تومان
طی چند دهه‌ی گذشته، پست‌مدرنیسم موضوعی محوری در مباحث فرهنگی و تاریخی آکادمیک بوده است.
azkhodroo
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
١٧۶٠٠
تومان
22000 تومان
واژهٔ «بیگانگی» در مفهوم فلسفی[اش] نخستین بار به‌وسیلهٔ فیتشه و هگل در اوایل قرن نوزده مورد استفاده قرار گرفت...
THREE-STUDY-FRONT
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
٢١۶٠٠
تومان
27000 تومان
كتاب حاضر با همه‌‏ى فشردگى و پيچيدگى آن، يكى از بهترين درآمدها به انديشه‏‌ى رافائل است
Lacan1
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
۴۴٠٠٠
تومان
55000 تومان
«سوژه‌ی لاکانی؛ میان زبان و ژوئیسانس»، نخستین کتاب فینک و یکی از اساسی‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی روانکاوی لاکانی است.
Share