فرهاد اکبرزاده

فرهاد اکبرزاده

فرهاد اكبرزاده (۱۳۵۵، تهران) نويسنده و مترجم. از او پيش‌تر ترجمه‌ی آثاری از ژاك رانسير، آنتونيو نگری و چند نويسنده‌ی ديگر در حوزه‌ی زيباشناسی انتقادی منتشر شده است. کتاب فوکو و ادبیات داستانی؛ کتاب تجربه نوشته‌ی تیموتی الیری، نشربان ۱۳۹۶، ترجمه‌ی او است.

Share