آقای هاویشام

شابک: 9786226414043   
  • HAVISHAM
  • havisham2
٢٠٠٠٠
تومان
محصول در انبار
تا به‌حال شده با خودتان فکر بکنید که این‌کار را جز من آدم دیگری انجام نمی‌دهد...

تا به‌حال شده با خودتان فکر بکنید که این‌کار را جز من آدم دیگری انجام نمی‌دهد یا آدم دیگری نیست که فکرهایی شبیه به فکرهای من از سرش بگذرد؟ خودتان را به‌واسطه‌ی فکرهایتان دردانه‌ی عالم دانسته‌اید؟ شده یک‌نفر کاری انجام بدهد، کاری که در نظر همه عجیب است و شما به او تمام و کمال حق بدهید؟ آقای هاویشام داستان‌هایی از همین فکرها و همین تصمیم‌های بعید است. فکرها و کارهایی که شاید شما هم زمانی فکر انجام دادن آن‌ها را از سرتان گذرانده باشید. شاید شما هم به این آدم‌ها حق‌ بدهید و آن‌ها را شبیه خودشان بفهمید. این مجموعه برای دردانه‌ها است.

Share