درآمدی بر ایدئولوژی

شابک: 9786229942697   
  • IDEO1
  • IDEO2
٣٣۶٠٠
تومان
42000 تومان
محصول در انبار
ایدئولوژی همواره مفهومی مناقشه‌انگیز بوده است...

ایدئولوژی همواره مفهومی مناقشه‌انگیز بوده است. نزد پاره‌ای از کسان این مفهوم فراگیرتر و رایج‌تر از آن است که بتواند معنادار و کارآمد باشد. نزد پاره‌ای دیگر، مفهوم ایدئولوژی برای جهانی که دستخوش این‌همه تفاوت و از هم‌گسیختگی است بیش از اندازه همبسته و منسجم است. کتاب درآمدی بر ایدئولوژی هم برای نوآمدگان به این موضوع و هم آشنایان با مفهوم ایدئولوژی تعریف‌های متفاوت و گونه‌گونِ متعدد به دست می‌دهد، و به کاوش درازدامن در تاریخ پر پیچ‌وخم این مفهوم از نهضت روشنگری تا پست‌مدرنیسم می‌پردازد.

درآمدی بر ایدئولوژي تفسیرهای روشنی از اندیشه‌ی متفکران اصلی مارکسیست، و دیگرانی چون شوپنهاور، نیچه، فروید و پساساختارگرایان گوناگون فراهم می‌آورد. کتاب تری ایگلتون افزون بر آن‌که بسیاری از مفهوم‌های جانبی مرتبط با موضوع اصلی را روشن می‌سازد، دخالت سیاسی بحث‌انگیزی است در مباحث نظری جاری در جهان گسترده‌ی علوم انسانی.