فرهنگ‌بان ۱۱و۱۲

  • جلد-فرهنگ-بان11&12
٧۵٠٠٠
تومان
محصول در انبار
شماره‌ی ۲، تابستان ۱۳۹۸

بیشتر بدانید...

«فرهنگ‌بان» فصلنامه‌ای فرهنگی هنری است با رویکرد تحلیل و شناخت فرهنگ و تاریخ جهان به‌خصوص ایران، با نگاهی دیگرگون به ادب، تاریخ، فلسفه، هنر، نقد و معرفی اصولی کتاب؛ با همکاری جمعی از پیش‌کسوتان و جوانان عرصه‌ی فرهنگ...


فرهنگ‌بان ۱۱و۱۲ با مطالبی از:

پرسیوال اورت. علی بهرامیان. تقی پورنامداریان. فریبا حری. ضحی حسینی‌نصر . علی خزاعی‌فر. محمد جعفری(قنواتی). سید اشکان خطیبی. شهروز خنجری. محمد دهقانی . انوش صالحی. امید طاری‌فرد. کامیار عابدی. مهرنوش عسگری‌طاری. مشیت علایی. یونس کرامتی. جیمز مارتل. رودی مته. فرزاد مروجی. علیرضا مناف‌زاده. احسان موسوی خلخـالی. محمد راسخ‌مهنـد. سیدآیت‌الله میـرزایی. حمیده نوروزیان. سیدرضا هاشمی. حسن هاشمی‌میناباد. سیدقاسم یاحسینی. امیر یداله‌پور .

Share