1. خانه
  2. /
  3. محصول مجموعه
  4. /
  5. خاکستری

خاکستری

فیلتر فیلتر

0 کتاب

50,000 تومان
محصول در انبار
از دید مایکل استنفورد دو گونه تاریخ وجود دارد: اول رویدادهای عینی مشخص در زمان و مکان معین، و دوم، چرخه‌ی حفظ، یادآوری و بازآفرینی آن رویدادها و تاثیر آن‌ها بر مواجهه با رویدادهای کنونی.

تاریخ نو؛ اعترافات و مکالمات

محصول در انبار
50,000 تومان
138,000 تومان
محصول در انبار

زیبایی‌شناسی و غیاب اضطرار؛ چرا تنها هنر می‌تواند نجات‌مان دهد؟

محصول در انبار
138,000 تومان
80,000 تومان
محصول در انبار
«سوژه‌ی لاکانی؛ میان زبان و ژوئیسانس»، نخستین کتاب فینک و یکی از اساسی‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی روانکاوی لاکانی است.

سوژه‌ی لاکانی؛ میان زبان و ژوئیسانس

محصول در انبار
80,000 تومان
12,000 تومان
محصول در انبار
راویان داستان‌های «کاج‌های زرد» اغلب انسان‌هایی هستند که در مواجهه با یک موقعیت خاص مجبور به تصمیم‌گیری می‌شوند

کاج‌های زرد

محصول در انبار
12,000 تومان

تاریخ نو؛ اعترافات و مکالمات

محصول در انبار
50,000 تومان
از دید مایکل استنفورد دو گونه تاریخ وجود دارد: اول رویدادهای عینی مشخص در زمان و مکان معین، و دوم، چرخه‌ی حفظ، یادآوری و بازآفرینی آن رویدادها و تاثیر آن‌ها بر مواجهه با رویدادهای کنونی.

کاج‌های زرد

محصول در انبار
12,000 تومان
راویان داستان‌های «کاج‌های زرد» اغلب انسان‌هایی هستند که در مواجهه با یک موقعیت خاص مجبور به تصمیم‌گیری می‌شوند