آلنکا زوپانچیچ

آلنکا زوپانچیچ

 

آلنکا زوپانچیچ(اسلوونی، ۱۹۶۶) یکی از اعضای برجسته‌ی «مکتب روانکاوی لیوبلیانا»، پژوهش‌گر تمام‌وقت دانشگاه لیوبلیانای اسلوونی، فیلسوف و روانکاوی لاکانی است. زوپانچیچ به همراه اسلاوی ژیژک و ملادن دولار اعضای «پارتی ترویکا» را تشکیل می‌دهند. آن‌ها از راه ارائه‌ی خوانشی نو از ایدئالیسم آلمانی و آثار فلسفی و ادبی دیگر، می‌کوشند گفتمانی برپا کنند که قادر است ساختار و طرز کار فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت را تحلیل کند.
چرا روانکاوی؟ سه مداخله سومین کتاب اوست که با ترجمه‌ی علی حسن‌زاده، توسط نشر بان در اختیار خواننده‌ی علاقه‌مند به روانکاوی و اندیشه‌ی انتقادی قرار می‌گیرد. از او پیش‌تر کتاب‌های مهم اخلاقیات امر واقعی: کانت، لاکان و کوتاه‌ترین سایه: مفهوم حقیقت در فلسفه‌ی نیچه به فارسی درآمده‌اند.