امیر یداله‌پور

امیر یداله‌پور

امیر یداله‌پور (اصفهان، ۱۳۶۷) دانش‌آموخته‌ی طراحی شهری است و در زمینه‌ی ترجمه‌ی متون مطالعات شهری و معماری، و همچنین ترجمه‌ی متون ادبی فعالیت دارد. کتاب بیست دقیقه در منهتن نوشته‌ی مایکل سورکین (نشر بان، ۱۳۹۷) ترجمه‌ی اوست.