طلیعه حسینی

طلیعه حسینی متولد ۱۳۶۸ فارغ‌التحصیل   کارشناسی شیمی محض از دانشگاه صنعتی شریف و ارشد پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا است. او پیش از این ترجمه‌هایی در حوزه‌ی زنان در سایت نقد اقتصاد سیاسی، حلقه‌ی تجریش و فصلنامه‌ی هنرنگار  منتشر کرده است.