فلیسیتی کُلمن

فلیسیتی کُلمن

 

مورخ هنر، نظریه‌پرداز، استاد فیلم و هنرهای رسانه‌ای و معاون پژوهشی کالج مد دانشگاه هنر لندن است. او ازسال ۲۰۰۱ تاکنون در زمینه‌ی آموزش رسانه‌، فلسفه‌ی خلاق، نظریه‌ی ارتباطات و فمینیست‌-ماتریالیست جدید در دانشگاه‌های انگلیس و استرالیا مشغول بوده است. کتاب «نظریه‌ی فیلم؛ آفرینش گرامر سینمایِ» او، ترجمه‌ی وحیداله موسوی در مجموعه‌ی راه‌های کوتاه نشر بان منتشر شده است.