فیروزه مهاجر

فیروزه مهاجر

فیروزه مهاجر (۱۳۲۶)؛  فارغ التحصیل رشته‌ی تاریخ از دانشگاه ملی و هنر و عکاسی تبلیغاتی از ایتالیا است. او در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و از سال ۱۳۶۳ به ترجمه‌ی کتاب و در مطبوعات به نوشتن و ترجمه مقاله و نقد هنر پرداخت و از سال ۱۳۶۵ به تدریس ادبیات ایتالیایی در دانشگاه تهران مشغول است. برخی از آثار او:

ـ فلسطین، بهار ۱۳۸۱ به روایت اینترنت/ فیروزه مهاجر و سحر سجادی/ انتشارات آگاه ۱۳۸۱.

ـ فصلنامه فصل زنان، مجموعه آراء و دیدگاه‌های فمینیستی/ با همکاری پروین اردلان و نوشین احمدی خراسانی/ روشنگران و مطالعات زنان ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳.

ـ لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا/ نوآم چامسکی/ ترجمه‌ی فیروزه مهاجر و حسن مرتضوی،  بازتاب نگار ۱۳۸۶.

ـ زبان تصویر/ ج‍ئ‍ورگ‍ی‌ ک‍پ‍ش‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ف‍ی‍روزه‌ م‍ه‍اج‍ر/  س‍روش ۱۳۶۸.

ـ ک‍م‍دی/ م‍ل‍وی‍ن‌ م‍رچ‍ن‍ت/ ت‍رج‍م‍ه‌‌ی ف‍ی‍روزه‌ م‍ه‍اج‍ر/ ن‍ش‍ر م‍رک‍ز‏‫‏ ۱۳۸۴.

ـ گزی‍ده‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ت‍ال‍ی‍ا/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ف‍ی‍روزه‌ م‍ه‍اج‍ر وک‍ام‍ران ش‍ی‍ردل‌/  پ‍اپ‍ی‍روس و پیشبرد‏‫ ۱۳۶۸.

‫ـ ف‍م‍ی‍ن‍یس‍م/ ج‍ی‍ن‌ ف‍ری‍دم‍ن/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ف‍ی‍روزه‌ م‍ه‍اج‍ر/ آش‍ی‍ان۱۳۸۱.

ـ هنر در گذر زمان هلن گاردنر؛ تاریخ فشرده‌ی هنر جهان/ ترجمه‌ی مصطفی اسلامیه، احمد رضا تقاء،هلیادارابی، عبدالله کوثری، محمد متحد، فیروزه مهاجر، مهران مهاجر، محمد نبوی/ آگه ۱۳۹۴.

ـ برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی/ ویراستاران دیوید فورگاکس و جفری نوول اسمیت/ ترجمه‌ی احمد شایگان،محمود متحد، حسن مرتضوی، اکبر معصوم‌بیگی، فیروزه مهاجر/  انتشارات آگاه ۱۳۹۶.