ماریا لوسیا پالارس‌ـ‌برک

ماریا لوسیا جی. پالارس برک

 

ماریا لوسیا پالارس-برک (۱۹۴۶)، متولد برزیل است. پیشتر استاد دانشگاه سائوپائولو بوده و در حال حاضر در مرکز مطالعات امریکای لاتین کمبریج به پژوهش می‌پردازد. او با رویکرد تطبیقی بر تاریخ فرهنگی روشنگری اروپایی و تاثیر آن بر امریکای لاتین کار کرده و درباره‌ی اندیشمند مشهور برزیلی دو کتاب با عناوین «ژیلبرتور فریری: نظریه‌ی اجتماعی در مناطق حاره» با همکاری پیتر برک و «امپراتور اندیشه ها: ژیلبرتو فریری کنونی» منتشر کرده است.‌ «تولید و بازتولید زنان: یک نمونه‌ی آنگلو-برزیلی از اوایل قرن نوزدهم» و «پیروزی شکست: رودیگر بیلدن، دوست فراموش‌شده‌ی ژیلبرتو فریری» از جمله‌ی دیگر آثار او هستند. او همسر تاریخ‌دان و مورخ برجسته‌ی انگلیسی پیتر برک است. کتاب تاریخ نو؛ اعترافات و مکالمات او، ترجمه‌ی نرگس حسن‌لی و محمد شاکری در سال ۱۳۹۸ توسط نشر بان منتشر شده است.