مجید مددی

مجید مددی

 

مجید مددی (۱۳۱۴)؛ پژوهشگر فلسفه، منتقد ادبی و مترجم ایرانی‌ است. او در رشته علوم سیاسی از دانشگاه منچستر لیسانس و به دنبال آن در رشته فلسفه سیاسی دکترا گرفت. او به تدریس در دانشگاه‌ها در رشته‌های فلسفه و فلسفه‌ی هنر، و ترجمه‌ی آثار ادبی و علوم اجتماعی مشغول است. برخی از آثار او:

– علم و ایدئولوژی/ لویی آلتوسر/ مجید مددی/ نشر نیلوفر، ۱۳۹۶

– جهان حقیقی دموکراسی/ گردآوری و مجید مددی/نشر البرز، ۱۳۶۹

– اخلاق و پیشرفت: ارزش‌های نوین در جهان انقلابی/ هوارد سلزام/ مجید مددی/ نشر ثالث، ۱۳۸۷

– از خودبیگانگی انسان مدرن/ فریتس پاپنهایم/ مجید مددی/ انتشارات آگاه، ۱۳۸۷

– مارکسیسم و اخلاق/ یوجین کامنکا/ مجید مددی/ انتشارات آگاه، ۱۳۸۷

– مبانی نظری مدرنیسم (مجموعه مقالات)/ گروه مؤلفان/ سازمان چاپ و انتشارات

– نقد ادبی نو (مجموعه مقالات)/ گروه مؤلفان/ سازمان چاپ و انتشارات

– دربارهٔ رمان (مجموعه مقالات)/ گروه مؤلفان/ سازمان چاپ و انتشارات

– مسائل مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم (مجموعه مقالات)/ گروه مؤلفان/ سازمان چاپ و انتشارات

– مسائل نظری فرهنگ (مجموعه مقالات)، گروه مؤلفان/ سازمان چاپ و انتشارات

– سه چهرهٔ دموکراسی/ کرافوردرو مک فرسون/ مجید مددی/ نشر دیگر، ۱۳۸۳

– گزیده‌ای از آثار شاعران جهان/ مجید مددی/ کتابسرای آروین، ۱۳۸۴

– عقل بچه‌ها (نمایشنامه‌هایی از لئو تولستوی)/ مجید مددی/ نشر آگه، ۱۳۹۶