محدثه زارع

محدثه زارع

 

محدثه زارع متولد ۱۳۶۴؛ تا کنون آثاری از بلانشو، باتای، دلوز، گتاری و دیگران را ترجمه کرده‌است. او دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی و نظریه‌ی‌سیاسی است.