محسن امام‌وردی

محسن امام‌وردی

 

محسن امام‌وردی، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه‌ی دانشگاه هنر تهران و پژوهش‌گر نشانه‌شناسی متولد مشهد است. از نیمه‌ی دهه‌ی نود به تألیف و انتشارِ مستقلِ جستارهای نشانه‌شناختی، و ایده‌های فلسفی درباره‌ی «طراحی» برای رادیو، ساختن فیلم کوتاه و نوشتن داستان مشغول بوده و جستاری از او درباره‌ی سانسور، در فستیوال بین‌المللی نوبرو (لندن، ۲۰۱۹) برگزیده شده است.

«آینه در آینه»، اولین کتاب او، مجموعه داستانی متداخل است که در نشر بان منتشر شده است.