موریس بلانشو

 موریس بلانشو

موریس بلانشو (۱۹۰۷-۲۰۰۳)؛ رمان‌نویس و منتقد فرانسوی. در فاصله‌ی ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹ بیشتر با مطبوعات جناح راست همکاری داشت. حدود ۶۰ مقاله‌ی ادبی او که در ژورنال دِ دِبا چاپ شده‌بود (۱۹۴۱-۱۹۴۴) در کتاب گام اشتباه (۱۹۴۳) یک‌جا گردآمده‌ است. داستان‌های خود بلانشو پس از ۱۹۴۰ بیشتر براساس نوشته‌های نظری او بودند. کتاب‌های نقد دیگر بلانشو عبارت‌اند از تکه آتش (۱۹۴۹)، لوتره‌آمون و ساد (۱۹۴۹)، فضای ادبی (۱۹۵۵)،‌ کتاب آینده (۱۹۵۹)، گفتگوی بی‌پایان (۱۹۶۹) و  دوستی (۱۹۷۱).

(دانش‌نامه‌ی دانش‌گستر)