پیمان خان‌محمدی

پیمان خان‌محمدی

 

پيمان خان‌محمدی (۱۳۶۶، تهران) مترجم. او با نشريات مختلفی چون شهركتاب، نقد اقتصاد سياسی و… همکاری کرده است. كتاب «نظريه در حاشيه» شامل دو مقاله و يك مصاحبه‌ی اسپیواک با ترجمه‌ی پیمان خان‌محمدی، توسط نشر بان در سال ۱۳۹۷منتشر شده است.