ژیل دلوز

ژيل دلوز (فيلسوف فرانسوی، ۱۹۲۵-۱۹۹۵) در دانشگاه سوربون پاريس در رشته‌ی فلسفه تحصيل كرد. مدتی در دبيرستان‌های مختلف به تدريس اشتغال داشت. نخستين رساله‌ی خود را درباره‌ی ديويد هيوم با عنوان تجربه‌گرايی و ذهنيت نوشت. مطالعات فلسفی‌اش را در مركز ملی تحقيق علمی ادامه داد. بعداً در دانشگاه ليون و دانشگاه ونسن پاريس به تدريس پرداخت. او كه سال‌ها از بيماری ريوی رنج می‌برد و حتی بر اثر عمل‌های جراحی قدرت سخن گفتن را از دست داده‌بود، سرانجام به زندگی خود پايان داد. دلوز علاوه بر فلسفه، درباره‌ی ادبيات، فيلم و هنرهای تجسمی بسيار نوشته‌است.

(دايره‌المعارف هنر، رويين پاكباز)