اندیشه‌بان؛ تأملاتی میان‌رشته‌ای

فیلتر فیلتر

15 کتاب

134,000 تومان
محصول در انبار
به گفته‌ی فردریک جیمسون، مقالات کتاب لنین و فلسفه که در دهه‌های یادشده اثری عظیم و الهام‌بخش داشت...

لنین و فلسفه

محصول در انبار
134,000 تومان

لنین و فلسفه

محصول در انبار
134,000 تومان
به گفته‌ی فردریک جیمسون، مقالات کتاب لنین و فلسفه که در دهه‌های یادشده اثری عظیم و الهام‌بخش داشت...