مرگ ملت

48,000 تومان
محصول در انبار
انتظار، عزم ایستادگی است...
شابک: 9786226414081

بیشتر بدانید…

عنوان اصلی

مرگ ملت

نویسنده

ویجی پراشاد
تعداد صفحه
۲۵۶ صفحه

وزن

۱۵۰ گرم

زمان انتشار

چاپ یکم، ۱۳۹۹

سایز

۱۳x۲۱/۵ سانتیمتر

مجموعه

مجموعه

مجموعه, ,

مرگ ملت، شرحی است مستدل بر مرگ تدریجی و سیاسیِ ایدهی ملیگرایی عرب در آتش جنگ فرقهای و آشوبی که از عراق تا لیبی و از یمن تا فلسطین در جریان است. همچنین اثری است در باب انقلاب؛ انقلاب عرب که بهرغم تمام نشانههای عقیمبودناش، در دل تودههای عرب زنده است و مانا. آنها چیزی بهتر میخواهند، چیزی بهجز جنگ و اشغال بیپایان. رؤیاهای دیگری که اینجا و آنجا جوانه

می زنند و میشکوفند. و با محمود درویش زمزمه میکنند که؛

انتظار، عزم ایستادگی است…