اقتصاد

١ محصول
talkingtomyDaughter4f
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
٣٠٠٠٠
تومان
در اين كتاب كوچك يانيس واروفاكيس اقتصاد‌دان مشهور، مي‌كوشد به اين پرسش پاسخ دهد: «چرا این‌قدر نابرابری وجود دارد؟».
//
Share