سینما

٢ محصول

فیلتر جستجوی محصولات

سایت۲5
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
۵۶٠٠
تومان
7000 تومان
دقيق نيست بگوييم تصوير سينماتوگرافيك در زمان حال است
Postmodern-roo
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
محصول موجود
٣١٢٠٠
تومان
39000 تومان
طی چند دهه‌ی گذشته، پست‌مدرنیسم موضوعی محوری در مباحث فرهنگی و تاریخی آکادمیک بوده است.
Share