سینما

٢ محصول

فیلتر جستجوی محصولات

Postmodern-roo
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
٣١٢٠٠
تومان
39000 تومان
طی چند دهه‌ی گذشته، پست‌مدرنیسم موضوعی محوری در مباحث فرهنگی و تاریخی آکادمیک بوده است.
سایت۲5
فروش
-25%
هنوز رتبه بندی نشده
موجود در قفسه
۵۶٠٠
تومان
7000 تومان
دقيق نيست بگوييم تصوير سينماتوگرافيك در زمان حال است
//
Share