اسفندبان (۲)

کتاب‌های مجموعه‌ی ســـمـــر با امضای نویسنده از تاریخ ۱۹ اسفند تا ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶

اعضای سایت نشر بان می توانند کتاب‌های مجموعه‌ی سمر را با تخفیف و امضای نویسنده از تاریخ ۱۹ اسفند تا ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶ از سایت نشر بان خریداری کنند. کتاب‌ها در دو مرحله به دست خریداران خواهد رسید. مرحله‌ی اول روز سه شنبه ۲۲ اسفند بعد از امضای کتاب‌های خریداری شده توسط نویسندگان هر اثر در تهران با پیک و شهرستان با پست ارسال خواهند شد. و مرحله‌ی دوم کتاب‌ها روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفندماه بعد از هماهنگی به دست خریداران‌شان خواهند رسید.