از زلف تو بوی عنبر و بان آید
زآن تنگ دهان هزار چندان آید
رودکی

همه‌ی کتاب‌ها

اندیشه بان: تاملاتی میان رشته ای
راوی
کتاب های کوچک بان
کتاب «درآمدی بر فلسفه‌ی موسیقی» در بین برگزیدگان سی‌ونهمین جایزه‌ی کتاب سال معرفی شد؛
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
ادامه مطلب
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
لویی آلتوسر
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
بان
زیبان
رمان خارجی
پونه ابدالی
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

 

بان (لغت نامه دهخدا)؛ بان . (اِ) بیدمشک . (آنندراج ). مشک بید. (برهان قاطع) (غیاث اللغات ). خلاف بلخی . بید طبری . گربه بید. (یادداشت مولف ). درختی است که گل و برگ آن خوشبوی است ، عجم آن را بیدمشک خوانند در عربی قضیب البان گویند، و شعرا قد محبوب را به آن تشبیه کنند. در این معنی بانک هم گویند «باکاف پارسی ». (از فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۸۱). درختی کوته است و شکوفه اش مایه عرق بیدمشک . (نزهة القلوب ). درختی است که گل آن خوشبوی است و آنرا بیدمشک گویند. (صحاح الفرس ). نوعی از درخت مشهور به سرو. (لغت نامه مقامات حریری ) :
زِ بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو/ جهان گشته ست از خوشی بسان لات والعزی . منوچهری .

تازه‌های نشر بان

موضوع ها
تاملاتی انتقادی: نظریه و جامعه
فرهنگ بان
راه های کوتاه
اخرین خبرها
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
پدید اوردندگان
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
مازیار اخوت
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]
تاملاتی انتقادی: نظریه و هنر
مطالعات بصری
مجموعه سمر
محمد رحیم اخوت
[/vc_column_inner][/vc_row_inner]