«زار» پنجمین کتاب سمر

پنجمین کتاب از مجموعه‌ی سمر منتشر شد

مجموعه داستان زار نوشته‌ی شرمین نادری در سری سیاه مجموعه‌ی سمر منتشر شد.

می‌روم می‌نشینم جلوی میز و یک تکه نان خشک و نازک برمی‌دارم و آهسته می‌زنمش توی شیره خرما ،سیاه و خیس می‌شود، عین شب دریا، و بوی خرما می‌دهد عین روز جزیره. بعد لقمه را بلند می‌کنم و می‌گذارم روی لبم که دهنم گس و شیرین می‌شود و باز یادم می‌افتد به طعم خرما و ارده رازقی، به بوی ماهی و توموشی‌های حیاط خانهٔ قدیمی آقابزرگ که از مطبخ پیرزن می‌آمد و ما اجازه خوردنش را نداشتیم و به آن ماست و خرمایی که ریخته بود توی کاسه وگذاشته بود سرپله که یواشکی خوردم و کسی نفهمید، به دستش که خالکوبی داشت و به دروغ ها و قصه‌های شبانه‌اش درباره‌ی جن و پری و زار و بادهای مریض و درد آور.

زار
مجموعه داستان
شرمین نادری
نسخه‌ی سیاه
۲۲۰۰۰ تومن