زیبایی‌شناسی و غیاب اضطرار

زیبایی‌شناسی و غیاب اضطرا؛ چرا تنها هنر می‌تواند نجاتمان دهد/ آیتونیو ساوالا/ ترجمه‌ی اشکان صالحی