1. خانه
  2. /
  3. محصول مجموعه
  4. /
  5. زرد

زرد

فیلتر فیلتر

0 کتاب

38,000 تومان
محصول در انبار
واژهٔ «بیگانگی» در مفهوم فلسفی[اش] نخستین بار به‌وسیلهٔ فیتشه و هگل در اوایل قرن نوزده مورد استفاده قرار گرفت...

از خود بیگانگی انسانِ مدرن

محصول در انبار
38,000 تومان
40,000 تومان
محصول در انبار
سكولا در دو مقاله‌ى «بازخوانى يك بايگانى: عكاسى در ميانه‌ى كار و سرمايه» و «بايگانى و تن» از منظر جامعه‌شناسى تاريخى مفهوم و كاركرد اجتماعى و تاريخى يك مقوله‌ى بنيادين گفتمان عكاسى يعنى بايگانى را وارسى مى‌كند.

بایگانی و تن

محصول در انبار
40,000 تومان
88,000 تومان
محصول در انبار
روایت ناب یکی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین کارگردانان و نظریه‌پردازان حال حاضر تئاتر جهان

کارگردانی و دراماتورژی؛ سوزاندن خانه

محصول در انبار
88,000 تومان

بایگانی و تن

محصول در انبار
40,000 تومان
سكولا در دو مقاله‌ى «بازخوانى يك بايگانى: عكاسى در ميانه‌ى كار و سرمايه» و «بايگانى و تن» از منظر جامعه‌شناسى تاريخى مفهوم و كاركرد اجتماعى و تاريخى يك مقوله‌ى بنيادين گفتمان عكاسى يعنى بايگانى را وارسى مى‌كند.