ارغوان پورعلی

ارغوان پورعلی

ارغوان پورعلی

«رنو ۵» داستانِ داستان‌هایی است که بر ما گذشته. داستان‌هایی که ریشه در گذشته و شکل زندگی ما در دهه‌های اخیر دارند، داستان‌هایی درهم تنیده با خلق‌وخو و فرهنگ ایرانی. «رنو ۵» راوی گذشته‌ای است که هیچ‌وقت از ما نخواهد گذشت…

ارغوان پورعلی متولد ۱۳۶۶ محله‌ی یوسف‌آباد تهران؛‌ فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و مترجم انگلیسی و فرانسه است. نشر بان اولین مجموعه داستان او با نام «رنو ۵» را در خرداد‌ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد.