اَلن اس. وایس

الن اِس. وایس

 

آلن اِس. وايس (۱۹۵۳)؛ نويسنده‌ی كتاب «شهریار ناممکن»، به گفته‌ی خودش يک اشتراوسی است. کسی که دکترايش را هم در فلسفه و هم مطالعات سینمايی و پرفورمنس از دانشگاه نیويورک گرفته و پايان‌نامه‌ی دکترای فلسفه‌اش به «مرئی و نامرئی» اثر واپسین و ناتمام مرلوـ‌پونتی، اختصاص يافته‌است. او در فرانسه‌ی دهه‌ی هشتاد در کلاس‌های داغ ميشل فوکو، ژيل دلوز و رولان بارت حاضر بوده و به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه می‌نويسد. شهریار ناممکن نخستین ترجمه از آثار وايس و در حکم معرفی او به علاقمندان فارسی‌زبان اين حوزه‌ها است.