ایمان گنجی

ایمان گنجی

 

ایمان گنجی، متولد ۱۳۶۵؛ او دانش‌آموخته‌ی فلسفه‌ی هنر و مطالعات هنرِ اجرایی است. از او تا كنون چندین ترجمه از آثار دلوز، اسپینوزا، باتای، بلانشو، بنیامین و دیگران منتشر شده‌است. از او ترجمه‌ی کتاب کلمات اخلال‌گرِ موریس بلانشو در نشر بان منتشر شده و ترجمه‌ی کتاب انتقادی بالینی دلوز در نوبت انتشار است.