جاناتان کرری

جاناتان کرری (Jonathan Crary, ۱۹۵۱) منتقد و نویسنده در زمینه‌ی نظریه و هنر مدرن، هنر قرن نوزدهم و فرهنگ بصری مدرن و از پایه‌گذاران مؤسسۀ انتشاراتی زون بوکس است که در حوزه‌ي فلسفه، علوم اجتماعی، تاریخ هنر، نظریۀ سیاسی و مطالعات فرهنگی فعالیت می‌کند. او صاحب کرسی استادی مایر شاپیرو در دانشگاه کلمبیا است و همچنین در دانشگاه‌های کالیفرنیا، پرینستون و هاروارد تدریس کرده است.

از کتاب‌های او:

بینایی و مدرنیته، ۱۹۹۰

تعلیق ادراک، ۲۰۰۰

7/24؛ سرمایه‌داری متأخر و پایان خواب، ۲۰۱۳