جانت مک‌کیب

جانت مک‌کیب (Janet McCabe)

دارای مدرک دکترای مطالعات سینمایی از دانشگاه کنت (Kent) و مدرس حوزه‌ی مطالعات سینما و تلویزیون در دانشکده‌ی سینما، رسانه و مطالعات فرهنگی دانشگاه برک‌بک (Birkbeck) لندن و همچنین سردبیر “مطالعات انتقادی در تلویزیون: مجله‌ی بین‌المللی مطالعات تلویزیونی” است. حوزه‌های تحقیقاتی او شامل برنامه‌های تلویزیونی معاصر، سیاست‌های جنسیتی و فمینیسم، حافظه‌ی فرهنگی و بازنمایی‌های تخیلات تاریخی در رسانه بوده و به صورت عمده بر برنامه‌های تلویزیونی آمریکا، فیلم‌های فمینیستی و نظریه‌ی تلویزیون، کمدی سینمایی و سینمای اولیه (آمریکا و آلمان) متمرکز است.