جین کازز

جین کازز

 

در دانشگاه متدیست جنوبی در دالاس فلسفه درس می دهد. او نویسنده ی کتاب “وزن چیزها: فلسفه و زندگی خوب” است و درباره ی اخلاق، دین، خوشبختی و هنر مقاله های متعدد نوشته است. همچنین نویسنده ی کتاب دیگری است به نام “نوع حیوان: آنچه به حیوانات مدیونیم”