حسین قسامی

حسین قسامی (۱۳۶۸، آباده). داستان‌نویس و پژوهشگر فلسفه. از او پیشتر رمان‌های «یک نمکدان پر از خاک گور»، «خاکسپاری ماهی قرمزها»، «رقص گراز»، «ته- run» و مجموعه مقالات «ایده‌های کافکایی» منتشر شده است. قسامی نویسنده‌ی برگزیده‌ی نخستین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال جوانان است.