دیوید دمراش

پرفسور دیوید دمراش

پرفسور دیوید دمراش از برجسته‌ترین استادان ادبیات تطبیقی و ادبیات جهان در روزگار ماست. او دانش‌آموختۀ دانشگاهِ ییل در رشتۀ ادبیات تطبیقی است. دمراش سال‌ها در دانشگاهِ بریتیش کلمبیا تدریس کرده و همکار ادوارد سعید و اسپیواک بوده است و از سال ۲۰۰۹ تا کنون رئیس گروه ادبیات تطبیقی دانشگاه هاروارد است. دمراش در زمینۀ ادبیات تطبیقی و جهان چندین کتاب و مقالۀ راهگشا و ارزنده نوشته است. برخی از آثار او:

« ادبیات جهان چیست؟» (۲۰۰۳)
«کتابِ مدفون: گیلگمش در گذار سالیان» (۲۰۰۷)
«شیوۀ خواندن ادبیات جهان» (۲۰۰۹)
«مرجع ادبيات تطبيقی» (۲۰۰۹)
«تدریس ادبیات جهان» (۲۰۰۹)
«مبانی نظری ادبیات جهان» (۲۰۱۴)
و «گلچین ادبیات جهان» (۲۰۰۴) در شش جلد، که زیر نظر دمراش تألیف شده و از زمان انتشار آن در سرآغازِ قرن بیست‌ویکم به سرعت جای خود را به عنوان پرکاربردترین جُنگ ادبی جهان باز کرده است. کتاب «ادبیات جهان چیست؟» نوشته‌ی دیوید دمراش، و ترجمه‌ی مصطفی حسینی، در نشر بان منتشر شده است.