سینا خامی

سینا خامی

 

 

سینا خامی، مترجم. دانش‌آموخته‌ی مهندسی معماری. پیش از «لنین و فلسفه» مقالاتی را از نویسندگانی همچون اسلاوی ژیژک، ژاک رانسیر و لویی آلتوسر به فارسی برگردانده است.