محمد میرقاسمی

محمد میرقاسمی

 

محمد ميرقاسمى (١٣٦٤، تهران)؛‌ ليسانس مهندسى عمران. از او پيش‌تر رمان پیش از آب شدن برف‌ها توسط انتشارات نگاه در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است. رمان مکیناس نوشته‌ی محمد میرقاسمی در سری قرمز (جنایی) مجموعه‌ی سمرِ نشر بان، در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است.