مصطفی حسینی

مصطفی حسینی (متولد ۱۳۵۲) مترجم، نویسنده و پژوهشگر؛ دکترای زبان و ادبیات انگلیسی و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان است. از ترجمه‌های پیشین او:

مرواریدهای پارسی در صدف‌های انگلیسی/ گروه نویسندگان/ انتشارات اطلاعات، ۱۳۹۹.
خنیاگری در باغ/ دیک دیویس/ نشر آگه، ۱۳۹۸.
سرگذشتِ رباعیّات/ گروه نویسندگان/ نشر آگه، ۱۳۹۷.
درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی/ ز. س. پراور/ انتشارات سمت، ۱۳۹۳.

از او نقد، ترجمه و مقالات علمی‌ــ‌پژوهشی گوناگونی نیز در مجلاتی چون نگاه‌نو، مترجم، ایرانشهر، رود و… منتشر شده است. به زودی کتاب «ادبیات جهان چیست؟» نوشته‌ی دیوید دمراش، و ترجمه‌ی مصطفی حسینی، در نشر بان منتشر خواهد شد.