نازنین جودت

نازنین جودت

نازنین جودت (۱۳۵۲، تهران)؛ فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی است. او قبل از رمان «به‌وقت بی‌نامی» که در مجموعه‌ی سمر نشر بان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، سه رمان و دو مجموعه‌داستان نیز منتشر کرده است؛

مجموعه داستان «در چشم سگ» ۱۳۸۶، نشر مینا

مجموعه داستان «در بیداری کابوس می بینم» ۱۳۸۸، نشر مینا

رمان «پروانه‌ها در برف می‌رقصند» ۱۳۹۱، نشر سفیر اردهال

رمان «شوومان» ۱۳۹۳، نشر برکه خورشید (این رمان در چهارمین دوره جایزه «افسانه‌ها» تندیس بهترین رمان ژانر وحشت را دریافت کرد)

رمان «عقرب باد» ۱۳۹۴،  نشر برکه خورشید

جوایز ادبی:

برگزیده‌ی اولین و دومین دوره جایزه‌ی ادبی «داستان تهران»

برگزیده‌ی اولین دوره جایزه ادبی «داستان جنوب»

برگزیده‌ی اولین دوره جایزه ادبی «داستان کوتاهِ کوتاه پایداری»