نسترن خسروی

نسترن خسروی (متولد سال ۱۳۶۵)؛ کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. از او پیش‌تر ترجمه‌ی کتاب­‌های فلسفه زندگی، آرنه نیس (نشر حکمت کلمه) و پیش از سقوط: روان­کاوی فروپاشی روانی، کریستوفر بولاس(نشر خوب) منتشر شده اند. کتاب بوم‌شناسی، اجتماع و سبک زندگی؛ رئوس کلی یک اکوسوفی، نوشته‌ی آرنه نیس با ترجمه‌ی او نیز در نشر بان منتشر شد است.