وحید روزبهانی

وحید روزبهانی (۱۳۶۲، تهران) مترجم، شاعر و نویسنده. دانش آموخته‌ی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. از ترجمه‌های او:

اکران مدرنیسم/ آندراش بالینت کواچ/ نشر بان، ۱۳۹۹

سینمای امیر کوستوریتسا/ ۱۳۹۹

آناتومی یک بازیگر؛ جک نیکلسون/ ۱۳۹۹

سینمای آنجلوپولوس/ ۱۳۹۸

مجموعه‌داستان‌های کوتاه‌ ای. ال. دکترو/ حالاحالاها وقت هست/ ۱۳۹۴

رمان باغ سیمانی/ ایان مکیویین/ ۱۳۹۲

مجموعه اشعار طنز راجر مگاف/ ۱۳۹۲

و دو مجموعه‌شعر جغرافیای کابوس‌زده (۱۳۹۷) و  دون ژوان برفی (۱۳۹۵)

او در حال حاضر در مقام مترجم ادبی و فلسفی با مجله‌ی فرهنگ‌بان نیز همکاری می‌کند.