پویا غلامی

پویا غلامی

پویا غلامی متولد ۱۳۶۲؛ از او پيش‌تر ترجمه‌ى كتاب‌های قهقهه شهریاری: باتای و سیاست، نشر زاوش (به همراه محدثه زارع و ایمان گنجی)، بازگشت نیچه، نشر رخداد نو (گروه مترجمان)، سوبژکتیویته بدون سوژه‌ها، نشر گل آذين (به همراه زهره اکسیری) منتشر شده است. همچنين كتاب‌هاى سردى و شقاوت و مغز يك صفحه‌نمايش است توسط نشر بان منتشر شده‌اند و کتاب اضطراب نوآر (به همراه كيوان مهتدی)  و در نوبت انتشار است.