• slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
از زلف تو بوی عنبر و بان آید
زآن تنگ دهان هزار چندان آید
رودکی
٢۴٠٠٠
تومان
٣٠٠٠٠
تومان
١۶٠٠٠
تومان
٢٠٠٠٠
تومان
١۶٠٠٠
تومان
٢٠٠٠٠
تومان

موضوع‌ها

يانيس واروفاكيس از آن دست اقتصاددان‌هايی است كه آدم آرزو می‌كند كاش تعداد زيادی از آنها بود...
جامعه بازار، ما را بدل به احمق‌ها كرده است
object(stdClass)#1648 (8) { ["image_intro"]=> string(23) "images/pooneabdali1.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(21) "پونه ابدالی" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(22) "images/pooneabdali.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1649 (8) { ["image_intro"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(25) "محمدرحیم اخوت" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1648 (8) { ["image_intro"]=> string(30) "images/Creators/spivsksite.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(0) "" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(30) "images/Creators/spivsksite.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1649 (8) { ["image_intro"]=> string(27) "images/italo-svevo-site.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(23) "ایتالو اسووو" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(27) "images/italo-svevo-site.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }

نشر بان

بان (لغت نامه دهخدا)؛ بان . (اِ) بیدمشک . (آنندراج ). مشک بید. (برهان قاطع) (غیاث اللغات ). خلاف بلخی . بید طبری . گربه بید. (یادداشت مولف ). درختی است که گل و برگ آن خوشبوی است ، عجم آن را بیدمشک خوانند در عربی قضیب البان گویند، و شعرا قد محبوب را به آن تشبیه کنند. در این معنی بانک هم گویند «باکاف پارسی ». (از فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۸۱). درختی کوته است و شکوفه اش مایه عرق بیدمشک . (نزهة القلوب ). درختی است که گل آن خوشبوی است و آنرا بیدمشک گویند. (صحاح الفرس ). نوعی از درخت مشهور به سرو. (لغت نامه مقامات حریری ) :
زِ بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو/ جهان گشته ست از خوشی بسان لات والعزی . منوچهری .
Share