• slide0
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
از زلف تو بوی عنبر و بان آید
زآن تنگ دهان هزار چندان آید
رودکی
٣۵٠٠٠
تومان

موضوع‌ها

به زعم نگارنده، فرهاد حیدری گوران با نوشتن رمان «کوچ شامار» توانسته فرم جدیدی در ادبیات معاصر ایران ایجاد کند و فصلی نو بر ادبیات فارسی ــ‌ شاید هم کُردی‌‌ ــ بیفزاید...
تحلیلی بر شیوه‌ی (دو-نگاری) رمان کوچ شامار، نوشته‌ی فرهاد حیدری گوران
object(stdClass)#1665 (8) { ["image_intro"]=> string(23) "images/pooneabdali1.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(21) "پونه ابدالی" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(22) "images/pooneabdali.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1666 (8) { ["image_intro"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(25) "محمدرحیم اخوت" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(32) "images/Creators/okhovvatsite.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1665 (8) { ["image_intro"]=> string(30) "images/Creators/spivsksite.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(48) "گایاتری چاکراورتی اسپیواک" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(30) "images/Creators/spivsksite.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }
object(stdClass)#1666 (8) { ["image_intro"]=> string(27) "images/italo-svevo-site.jpg" ["float_intro"]=> string(0) "" ["image_intro_alt"]=> string(23) "ایتالو اسووو" ["image_intro_caption"]=> string(0) "" ["image_fulltext"]=> string(27) "images/italo-svevo-site.jpg" ["float_fulltext"]=> string(0) "" ["image_fulltext_alt"]=> string(0) "" ["image_fulltext_caption"]=> string(0) "" }

نشر بان

بان (لغت نامه دهخدا)؛ بان . (اِ) بیدمشک . (آنندراج ). مشک بید. (برهان قاطع) (غیاث اللغات ). خلاف بلخی . بید طبری . گربه بید. (یادداشت مولف ). درختی است که گل و برگ آن خوشبوی است ، عجم آن را بیدمشک خوانند در عربی قضیب البان گویند، و شعرا قد محبوب را به آن تشبیه کنند. در این معنی بانک هم گویند «باکاف پارسی ». (از فرهنگ شعوری ج ۱ص ۱۸۱). درختی کوته است و شکوفه اش مایه عرق بیدمشک . (نزهة القلوب ). درختی است که گل آن خوشبوی است و آنرا بیدمشک گویند. (صحاح الفرس ). نوعی از درخت مشهور به سرو. (لغت نامه مقامات حریری ) :
زِ بان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو/ جهان گشته ست از خوشی بسان لات والعزی . منوچهری .
Share