1. خانه
  2. /
  3. اندیشه‌بان؛ تأملاتی میان‌رشته‌ای

اندیشه‌بان؛ تأملاتی میان‌رشته‌ای

فیلتر فیلتر

15 کتاب

محصول در انبار
…صبح روز بعد از مرگِ گوته، ميلِ شديدي در من چنگ انداخته بود كه بار دیگر در جسمِ خاكي‌اش نظر کنم.

ادبیات جهان چیست؟

محصول در انبار
75,000 تومان
محصول در انبار
نویسندگان اضطراب نوآر، جریان سیال و فراگیرِ اضطراب در فیلم نوآر را با‌ نژاد و تمایلات جسمانی شخصیت‌ها در پیوند می‌بینند

اضطراب‌های نوآر

محصول در انبار
75,000 تومان
54,000 تومان
محصول در انبار
…صبح روز بعد از مرگِ گوته، ميلِ شديدي در من چنگ انداخته بود كه بار دیگر در جسمِ خاكي‌اش نظر کنم.

خوش‌بینی ورای نومیدی؛ درباب سرمایه‌داری، امپراتوری و تغییر اجتماعی

محصول در انبار
54,000 تومان
88,000 تومان
محصول در انبار
روایت ناب یکی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین کارگردانان و نظریه‌پردازان حال حاضر تئاتر جهان

کارگردانی و دراماتورژی؛ سوزاندن خانه

محصول در انبار
88,000 تومان

اضطراب‌های نوآر

محصول در انبار
75,000 تومان
نویسندگان اضطراب نوآر، جریان سیال و فراگیرِ اضطراب در فیلم نوآر را با‌ نژاد و تمایلات جسمانی شخصیت‌ها در پیوند می‌بینند